Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku toczy się postępowanie o nabycie spadku po Kazimierzu Wojtuń, zm. 12.10.2011 r. w Nowej Rudzie.

dolnośląskie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34008809
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-300 Kłodzko
Ulica
Bohaterów Getta 15
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KŁODZKU VI WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySygn. akt I Ns 304/19
Dnia 8 maja 2020 r.
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. przy udziale Walerii Wojtuń o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Wojtuń, synu Józefa i Józefy, zmarłym dnia 12.10.2011 r. w Nowej Rudzie, ostatnio stale zamieszkałym w Wambierzycach.
Wzywa się wszystkich, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawo do spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34008809
drukuj ogłoszenie