Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w I Wydziale Cywilnym w sprawie o Sygn. akt I Ns 256/19/S wszczęto postępowanie z wniosku Stanisława Mączki i Czesławy Mączki o stwierdzenie nabycie w drodze zasiedzenia nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34009150
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny
w sprawie o sygn. akt I Ns 256/19/S wszczęto postępowanie z wniosku Stanisława Mączki i Czesławy Mączki o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Sułoszowa III, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 584 o pow. 0,2170 ha, brak księgi wieczystej nieruchomości, która znajduje się w posiadaniu Stanisława Mączki i Czesławy Mączki. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.
34009150
drukuj ogłoszenie