Ogłoszenie

Starosta Stalowowolski zawiadamia, że powizęty został zamiar ograniczenia korzystania z nieruchomości działki nr 751, 731 położonych w Jastkowicach.

podkarpackie, Stalowa wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34009563
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
POWIAT STALOWOWOLSKI

SzczegółyZ A W I A D O M I E N I E
STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. 2020 r. poz. 65) - Starosta Stalowowolski w Stalowej Woli zawiadamia, że powzięty został zamiar ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonych jako działki nr 751, 731 położonych
w Jastkowicach gm. Pysznica oraz 107 położonej w Chłopskiej Woli w celu wykonania inwestycji polegającej na przebudowie linii SN 15 kV z napowietrznej na kablową. których stan prawny jest nieuregulowany .
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy, od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, do pokoju nr 314 (III piętro) , przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.
W przypadku, gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą,
że przysługują im prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia korzystania z nieruchomości w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości w celu wykonania inwestycji polegającej
na przebudowie linii SN 15 kV z napowietrznej na kablową.
34009563
drukuj ogłoszenie