Ogłoszenie

Informacja że w I Wydziale Cywilnym pod Sygn. akt I Ns 954/14/K toczy się postępowanie z wniosku Polskiego Związku Działkowców o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34009630
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły.
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 954/14/K toczy się postępowanie z wniosku Polskiego Związku Działkowców - Okręgowego Zarządu Małopolskiego w Krakowie przy uczestnictwie Gminy Kraków działającej przez Prezydenta Miasta Krakowa, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Krzysztofa Hermana, Andrzeja Jaskota, Ewy Woroszkiewicz-Włosiskiej, Alicji Ferberg, Tadeusza Stolfa, Adolfa Lebeskinda, Franciszka Mączyńskiego, Haliny Jezierskiej, Felicji Landau, Heleny Grunzweig, Marii Gertler, Jadwigi Gertler, Adama Stolfa, Antoniego Ochenduszki, Prokuratury Rejonowej w Myślenicach o zasiedzenie. Postanowieniem z dnia 31 maja 2019 roku Sąd odrzucił wniosek o zasiedzenie m.in. w stosunku do zmarłych uczestników: Adolfa Libeskinda, Zbigniewa Dutkiewicza, Marii Szwabowicz i Genowefy Szyrskiej, a postanowieniem z dnia 17 marca 2020 r. w stosunku do Marii Getler, Adama Stolfa, Franciszka Mączyńskiego. Wobec braku danych spadkobierców tychże osób koniecznym jest dokonanie ogłoszenia prasowego w celu poinformowania o toczącym się postępowaniu potencjalnych spadkobierców zmarłych uczestników, w tym także uczestników: Felicji Landau, Heleny Gruntzwei, Jadwigi Gertler i Antoniego Ochenduszko, którzy z dużym prawdopodobieństwem również są osobami nieżyjącymi, zmarłymi przed wszczęciem postępowania.
W związku z powyższym wzywa się spadkobierców wyżej wymienionych uczestników, aby w terminie 3 miesięcy od daty okazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swe prawa do spadku po zmarłych uczestnikach, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o zasiedzeniu nieruchomości.
34009630
drukuj ogłoszenie