Ogłoszenie

W I Wydziale Cywilnym w sprawie o Sygn. Akt I Ns 1080/19/N toczy się postępowanie z wniosku Marcina Sowy o stwierdzenie nabycia spadku po Oldze de Lorme

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34009638
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny
w sprawie o sygn. akt I Ns 1080/19/N toczy się
postępowanie z wniosku Marcina Sowy przy uczestnictwie: Justyny Telko, Anny Błaszczyk, Pawła Bodzionego, Małgorzaty Stanieć, Agaty Nowak, Wojciecha Bodzionego i Haliny Bieleckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Oldze de Lorme, z domu Chaduk, córce Franciszka i Anny,
zmarłej dnia 24 sierpnia 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie na os. Piastów 55/15. Wzywa się wszystkie osoby roszczące sobie prawa do spadku, a w szczególność zstępnych, rodzeństwo zmarłego i zstępnych rodzeństwa, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postępowaniu.
34009638
drukuj ogłoszenie