Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w związku ze złozeniem depozytu sądowego wzywa Tadeusza Ludniewskiego do odbioru depozytu

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34009579
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Chopina 52 bl. 10
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. X WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny
w związku ze złożeniem przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie w sprawie X Ns 240/16 do depozytu sądowego kwoty 14.671,85 zł (czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy) tytułem zapłaty ceny przymusowego wykupu akcji zwykłych imiennych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, seria J o numerach od 55680 do 56100 należących do akcjonariusza Tadeusza Ludniewskiego
wzywa Tadeusza Ludniewskiego do odbioru depozytu,
tj. złożenia skutecznie wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego ww. kwoty i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu - w terminie 3 lat - pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
34009579
drukuj ogłoszenie