Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Chrzanowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, że w sprawie I Ns 905/19 zezwolił na złożenie przez Gminę Chrzanów do depozytu sądowego z tytułu odszkodowania, o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania za udział w prawie własności nieruchomości

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34010002
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al.Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 905/19
Ogłoszenie
Sąd Rejonowy w Chrzanowie I Wydział Cywilny niniejszym ogłasza, że w sprawie I Ns 905/19 zezwolił na złożenie przez Gminę Chrzanów do depozytu sądowego kwoty 3.257,82 zł z tytułu odszkodowania, którego obowiązek zapłaty wynika z punktu 6 decyzji Starosty Chrzanowskiego z dnia 4 listopada 2019 roku, znak: AGN.6832.76.2017.PF16/PKK22 o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 3.257,82 złotych za udział w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Chrzanów, położoną w jednostce ewidencyjnej Chrzanów - miasto, obręb nr 0001 Chrzanów, oznaczoną, jako działka nr 216/2 o pow. 0,0528 ha zgodnie z wykazem hipotecznym LWH 174 gm. kat. Chrzanów, stanowiącej własność Franciszki Kuc w 3/48 części. W/w kwota zostanie wypłacona temu, kto wylegitymuje się przed sądem, iż przysługiwało mu prawo własności rzeczonej nieruchomości na dzień 31 października 2017 roku lub jego następcom prawnym. Sąd Rejonowy w Chrzanowie wzywa osobę/osoby uprawnione do odbioru depozytu.
34010002
drukuj ogłoszenie