Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radomsku o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Radomsku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158741
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Radomsku Wydział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Barbara Olczyk, sygn. akt I. Ns 826/19 o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Radomsku, oznaczonej numerem działki 640/1 o pow. 0,0153 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiły swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte.

drukuj ogłoszenie