Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radomsku o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Kawęczyn

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158742
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 114/19 toczy się postępowanie z wniosku Grzegorza Woźnicy o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Kawęczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0007 Kawęczyn, jednostka ewidencyjna 101210_2 Masłowice, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego, numerem działki 192 o powierzchni 0,87 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, a znajdującej się obecnie w posiadaniu wnioskodawcy. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie