Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radomsku o zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Przedborzu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158743
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Radomsku Wydział I Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Barbara Olczyk, sygn. akt I. Ns 252/19, o zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Przedborzu obręb 8, oznaczonych numerami działek 83, 77, 84/1, 84/2, o łącznej pow. 1,4698 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiły swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte.

drukuj ogłoszenie