Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Krośnie pod sygn. akt I Ns 116/20 toczy się postępowanie.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34010255
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 116/20 z wniosku Stanisława Makoś toczy się postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Kobylanach, składającej się z działki nr 1889 o pow. 0,21 ha, powstałej z pgr 1188/7, objętej UH 461 /46 - Kobylany.
Wzywa się wszystkich spadkobierców Mieczysława Makoś, s. Stanisława, oraz wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości położonej w Kobylanach, składającej się z działki nr 1889, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
34010255
drukuj ogłoszenie