Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Barbarze Helenie Doszla, zm. 30.08.2018 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34010264
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY PRAGI-PÓŁNOC II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydziale Cywilnym,
w sprawie o sygn. akt II Ns 418/19, toczy się
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Helenie Doszla z d. Kuc (córce Piotra i Kazimiery) zmarłej w dniu 30 sierpnia 2018 roku w Warszawie,
ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Siedleckiej 1/15/169. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34010264
drukuj ogłoszenie