Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kolejarskiej 9.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34010269
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY PRAGI-PÓŁNOC II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygn. II Ns 705/18 toczy się postępowanie
z wniosku Marty Łodygi i Marcina Glegory z udziałem Małgorzaty Bujnarowskiej, Czesława Iliaszczuka, Dariusza Krupa, Henryka Iliaszczuka, Zdzisława Iliaszczuka, Adolfa Krupa, Jarosława Zawadzkiego, Ryszarda Zatorskiego, Wiktorii Lisiak, Sylwii Mejer, Wojciecha Mietelskiego, Aleksandra Sobianka, Julianny Szkarłatowicz, Sławomira Zawadzkiego o
stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału 7/8 we własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Kolejarskiej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 167, obręb 4-09-07, o powierzchni 483 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/00028767/4, oraz własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Kolejarskiej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 166, o powierzchni 527 m2, która w prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie księdze wieczystej Kw nr WA3M/00006494/9 oznaczona jest jako działka o numerze 2, powierzchni 692 m2.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i wykazali swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.
34010269
drukuj ogłoszenie