Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości, położonych w miejscowości Wiśniowa.

małopolskie, Wiśniowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34013133
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział I Cywilny, ogłasza, że na wniosek Józefa Kośmider, Krystyny Kośmider pod sygnaturą akt. I Ns 796/19 zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez Józefa i Krystynę Kośmider z dniem 11 maja 2005 r. na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 3390 (poprzednio pgr 312/3) oraz działki ewidencyjnej o numerze 3391 (poprzednio pgr 307/3), które to działki zostały wyodrębnione z działki ewidencyjnej o numerze 864, położone w miejscowości Wiśniowa, Gmina Wiśniowa, powiat myślenicki, województwo małopolskie, o powierzchni 0,0172 ha, dla których prowadzono LWH 315 zag. ZD 3206 (działka 3391) oraz LWH 313, zag. ZD 1065 (działka 3390), w których jako właściciele ujawnieni są:
- Anna Jamróz c. Jakuba w 1/12 części,
- Bronisław Bogacz w 4/24 częściach.
Pozostali właściciele nie są ujawnieni. Nieruchomości te nie mają urządzonej księgi wieczystej.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w tutejszym Sądzie i udowodniły uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34013133
drukuj ogłoszenie