Ogłoszenie

Starosta Płocki ogłasza o zamiarze udostępnienia nieruchomości położonej w gminie i mieście Gąbin

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158864
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyPłock, 29.05.2020r.


GGN.II.6821.48.2019


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie oraz art. 124b oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65),

Starosta Płocki

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego udostępnienia w drodze decyzji nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie i mieście Gąbin oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 151 o pow. 0,0719 ha, w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV, słupa energetycznego oraz stacji transformatorowej.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

Zgłoszenia można dokonać na adres Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59, 09-400 Płock lub osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: