Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Płockiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w mieście Gąbin

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158865
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI


Na podstawie oraz art. 124 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65), Starosta Płocki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w mieście i gminie Gąbin oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 720/7 o pow. 0,0376 ha, nr 720/2 o pow. 0,0459 ha, nr 720/5 o pow. 0,0392 ha, nr 793/3 o pow. 0,1576 ha, w związku budową linii kablowej SN-15kV.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

Zgłoszenia można dokonać na adres Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59 lub osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: