Ogłoszenie

Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 60/19 sprawa z wniosku Władysława Skoczylasa o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Skoczylasie

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34013798
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al.Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 60/19
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny
toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 60/19
sprawa z wniosku Władysława Skoczylasa o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Skoczylasie synu Stanisława i Wiktorii
urodzonym w dniu 20 listopada 1980 roku w miejscowości Regulice, gm. Alwernia ostatnio zamieszkałym w Regulicach, zmarłym w Regulicach w dniu 14 października 1957 roku. W skład spadku po osobie wchodzą udziały we współwłasności w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1C/00069376/9 składającej się z działek o nr 1610/3, 1610/4 i 1610/5, obręb Regulice, gmina Alwernia
Sąd wzywa wszystkich niebiorących udziału w niniejszym postępowaniu spadkobierców Franciszka Skoczylasa lub dalszych spadkobierców w tym spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i udowodnili nabycie spadku i wskazały swoje miejsce zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34013798
drukuj ogłoszenie