Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod Sygn. akt I Ns 293/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ochotnica Dolna o stwierdzenie zasiedzenie nieruchomości położonej we wsi Ochotnica

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34014185
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 293/20

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 293/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ochotnica Dolna o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2020 roku prawa własności nieruchomości położonej we wsi Ochotnica Dolna o łącznej pow. 0,3185 ha, stanowiącej dz. ewid.: nr 5156 o pow. 0,0378 ha, powst. z pgr.I.kat. 5156 z lwh 1211, nr 6753/6 o pow. 0,0093 ha, powst. z pgr.I.kat. 6753/6 z lwh 1354, nr 6973/6 o pow. 0,0460 ha, powst. z pgr.I.kat. 6773/6
z KW NS1T/00028119/3, nr 6984/11 o pow. 0,1040 ha, powst. z pgr.I.kat. 6984/11
z KW NS1T/00028119/3, nr 7991/3 o pow. 0,0194 ha, powst. z pgr.I.kat. 7991/3
z KW NS1T/00028119/3, nr 7992/5 o pow. 0,0298 ha, powst. z pgr.I.kat. 7992/5
z KW NS1T/00028119/3, nr 7992/7 o pow. 0,0031 ha, powst. z pgr.I.kat. 7992/7
z KW NS1T/00028119/3, nr 7992/9 o pow. 0,0158 ha, powst. z pgr.I.kat. 7992/9
z KW NS1 T/00028119/3, nr 16570 o pow. 0,0029 ha, powst. z pbud.gr.I.kat. 1683 z lwh 687, nr 5155/2 o pow. 0,0387 ha, powst. z cz. pgr.I.kat. 5155 z lwh 1211 oraz dz. ewid. nr 5173/59 o pow. 0,0117 ha, powst. z cz. pgr.I.kat. 5173/76 z lwh 2655 cd. KW 10186 (brak KW).
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza: wpisanych w KW nr NS1T/000281119/3 Józefa Jagiełę, Katarzynę Jagiełę, Franciszka Jagiełę, Annę Jagiełę, Stefanię Brzeczek, Marię Barnaś, Rozalię Białą, Karolinę Tomaśko, Katarzynę Barnaś, Katarzynę Myśliwiec; wpisanych w lwh 2655 cd. KW 10186 Franciszka Franasowicz, (brak imienia) Kawalec, Jana Chryczyk, Stanisława Franczyk, Marię z Chrobaków Franczyk, Jana Chryczyk, Józefa Dłubacz, Franciszka Dłubacz, (brak imienia) Dłubacz, (brak imienia) Morawczyńską, Józefa Brzeźny, Stanisława Brzeźny, Katarzynę Polczyk, Marię Mitro; wpisanych w Iwh 1354 Annę Królczyk Jurkowską, Józefa Jurkowskiego - bądź następców prawnych po wyżej wymienionych oraz spadkobierców Anastazji Macanowskiej c. Józefa i Marii - przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
34014185
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: