Ogłoszenie

Pod Sygn. akt VI Ns 653/19/S wydano postanowienie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty z tytułu odszkodowania za nieruchomość

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34014480
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI CYWIL

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie informuje, iż w dniu 5 maja 2020 roku w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy uczestnictwie radcy prawnego Marii Widłak - kuratora dla nieznanych wierzycieli, pod sygnaturą akt VI Ns 653/19/S wydano postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 128 179,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 92/9, 92/10, 92/11, 99/12, 101/7, 102/9, 103/5, 110/12, 110/14, 113/3, 114/1, 119/8, 119/11, 119/20, 120/3, 121/7, 153/91, 153/77, 463/5, 463/6 obr. 009 Pławy, jednostka ewidencyjna Oświęcim, która z dniem 2.01.2014 roku przeszła na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 9/13 znak WI-IX.7820.1.7.2013 z dnia 27.11.2013 r., przy czym wysokość odszkodowania co do każdej z wywłaszczonych działek wynosi:
działka nr 92/9 - 719,00 zł, działka nr 92/10 - 277,00 zł, działka nr 92/11 - 138,00 zł, działka nr 99/12 - 1 355,00 zł, działka nr 101/7 - 1 449,00 zł, działka nr 102/9 - 4 219,00 zł, działka nr 103/5 - 442,00 zł, działka nr 110/12 - 3 108,00 zł, działka nr 110/14 - 6 973,00 zł, działka nr 113/3 - 260,00 zł, działka nr 114/1 - 149,00 zł, działka nr 119/8 - 16 258,00 zł, działka nr 119/11 - 282,00 zł, działka nr 119/20 - 65 508 zł, działka nr 120/3 - 4 861,00 zł, działka nr 121/7 - 912,00 zł, działka nr 153/91 - 20 461,00 zł, działka nr 153/77 - 426,00 zł, działka nr 463/5 - 227,00 zł, działka nr 463/6 - 155,00 zł, co do której to nieruchomości brak jest danych o osobach, którym przysługiwałoby prawo własności.
Uprawnionymi do odbioru depozytu są osoby legitymujące się dokumentem świadczącym, że na dzień ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, tj. na dzień 2 stycznia 2014 r., posiadały tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, względnie co do poszczególnych działek. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia.
34014480
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: