Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska o wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz przeznaczonej do użyczenia

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34014737
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
Nowe Ogrody 8/12
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Gdańsku

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65) Prezydent Miasta Gdańska informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 na czas 21 dni wywieszone zostały wykazy nieruchomości objętych niżej wymienionymi zarządzeniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 3 czerwca 2020r.
ZARZĄDZENIE Nr 707/20
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste, której termin użytkowania wieczystego ulega przedłużeniu.
ZARZĄDZENIE Nr 708/20
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do użyczenia.
ZARZĄDZENIE Nr 709/20
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do użyczenia.
34014737
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: