Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniui toczy postępowanie o nabycie spadku po Beacie Strzelczak, zm. 29.11.2015 r. w Poznaniu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34014996
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny
ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns. 583/18, toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. - przy udziale: Mariusza Strzelczaka, Roberta Strzelczaka, Adriana Pawlickiego, Bernadety Pawlickiej-Setny, Emilii Strzelczak i Dariusza Strzelczaka - o stwierdzenie nabycia spadku po Beacie Strzelczak, córce Grzegorza i Jadwigi, zmarłej w dniu 29 listopada 2015 r. w Poznaniu, przed śmiercią zamieszkałej w Poznaniu.
Sąd wzywa spadkobierców po Beacie Strzelczak, córce Grzegorza i Jadwigi Marii, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns. 583/18, w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia, i udowodnili swe prawa do spadku po Beacie Strzelczak, córce Grzegorza i Jadwigi, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Beacie Strzelczak, córce Grzegorza i Jadwigi Marii.
34014996
drukuj ogłoszenie