Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w sprawie o likwidację niepodjętych depozytów wzywa spadkobierców Aleksandra Gersch do odbioru depozytu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34015165
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-729 Poznań
Ulica
Młyńska 1A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU VII WYDZIAŁ CYWILN

SzczegółySąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VII Wydział Cywilny
w sprawie z wniosku Zdzisławy Zaleskiej (VII Ns 100/12), na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.06 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.06.208.1537 ze zm.), wzywa uprawnionego lub ewentualnych spadkobierców Aleksandra Gersch do odbioru depozytu sądowego w kwocie 20.000,00 zł - złożonego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 20.01.2005 r. w sprawie XX Ns 51/04/2 - w terminie 3 lat od dnia publikacji, pod rygorem likwidacji depozytu.
34015165
drukuj ogłoszenie