Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym zawisła sprawa, sygn. akt II Ns 1096/19, o stwierdzenie zasiedzenia działki

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158963
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku II Wydziale Cywilnym zawisła sprawa z wniosku Piotra Milewskiego, Małgorzaty Borys, sygn. akt II Ns 1096/19, o stwierdzenie zasiedzenia działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1451, o powierzchni 0,3022 ha, położonej w Supraślu przy ul. Nowy Świat 81, województwo podlaskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie