Ogłoszenie

Sąd Rejoonowy w Kętrzynie wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego Aleksego Zielepucha.

warmińsko-mazurskie, Kętrzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34015695
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-400 Kętrzyn
Ulica
Sikorskiego 66
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KĘTRZYNIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt I Ns 108/20 wszczął postępowanie z wniosku Elżbiety Dąbrowskiej, zamieszkałej w Korszach przy ul. Reymonta 6/19, o uznanie za zmarłego Aleksego Zielepucha, syna Aleksandra i Anny z domu Kruk, urodzonego 20.06.1940 r. w miejscowości Łużany. W dniu 16 marca 1963 r. zawarł związek małżeński z Reginą Maligranda. Ostatnio zamieszkiwał w miejscowości Linkowo pod numerem 16/1 w gminie Kętrzyn. Przez pewien okres pracował jako kierowca w wesołym miasteczku. Dalsze losy Aleksego Zielepucha nie są znane. Sąd wzywa Aleksego Zielepucha, aby w terminie trzech miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie trzech miesięcy przekazały je sądowi.
34015695
drukuj ogłoszenie