Ogłoszenie

W I Wydziale Cywilnym pod Sygn. akt I Ns 233/20 prowadzone jest postępowanie z wniosku Moniki Mirek i Agaty Kozik o zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Izdebniku

małopolskie, Wadowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34015696
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-100 Wadowice
Ulica
Żwirki i Wigury
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WADOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. akt l Ns 233/20 prowadzone jest postępowanie z wniosku Moniki Mirek i Agaty Kozik - następców prawnych pierwotnego wnioskodawcy Józefa Mikołajka - przy uczestnictwie Wandy Bojarskiej o zasiedzenie udziału w wysokości 1/12 części prawa własności nieruchomości położonej w Izdebniku, gmina Lanckorona, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 2374/1 o powierzchni 0,0386 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o numerze porządkowym Izdebnik 206, 34-144 Izdebnik, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KR1W/00031111/7, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G698 obręb 0001 Izdebnik, w którym jako właściciele ujawnieni są Wanda Bojarska, córka Emanuela i Karoliny - udział w wysokości 1/12 części, Józef Mikołajek, syn Stanisława i Józefy, oraz Barbara Mikołajek, córka Jana i Janiny - udział w wysokości 11/12 części na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.
34015696
drukuj ogłoszenie