Ogłoszenie

Przed Sądedm Rejonowym w Luibartowie toczy się sprawa o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Lubartowie, obr. 7 Śródmieście.

lubuskie, Lubartów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34015703
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-100 Lubartów
Ulica
Lubelska 57
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W LUBARTOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Lubartowie I Wydziałem Cywilnym toczy się w sprawie I Ns 11/18 postępowanie z wniosku aktualnego posiadacza Roberta Bełcząckiego o stwierdzenie nabycia przez niego i przez Monikę Matusiak oraz Fryderyka Mostyłowicza przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Lubartowie, obręb 7 Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 425 o powierzchni 0,0750 ha. Po II wojnie światowej działka była uprawiana przez Marcelę Bełczącką. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, tj. zwłaszcza właścicieli i następców prawnych właścicieli opisanej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się do Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34015703
drukuj ogłoszenie