Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Płockiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Zaździerz

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158990
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


GGN-II.6821.12.2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie oraz art. 124 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65), Starosta Płocki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie ewidencyjnym Zaździerz gmina Łąck oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 231 o pow. 0,02 ha, nr 234 o pow. 1,64 ha, nr 240/2 o pow. 0,04 ha, nr 250/2 o pow. 0,10 ha w celu realizacji inwestycji polegającej na założeniu i przeprowadzeniu na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci napowietrznej linii kablowej na istniejących słupach elektroenergetycznych przy pomocy napowietrznych kabli światłowodowych ADSS o średnicy do 15 mm w odległości min. 0,5 m pod istniejącymi przewodami elektroenergetycznymi.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

Zgłoszenia można dokonać na adres Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59 lub osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: