Ogłoszenie

W Sąądzie Rejonowym w Żyrardowie toczy się postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Lisowola.

mazowieckie, Żyrardów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34015707
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
96-300 Żyrardów
Ulica
Al. Partyzantó 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŻYRARDOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Żyrardowie w sprawie sygn. akt I Ns 101/19 toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Dominikowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Lisowola, gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów za numerem 63/2 o powierzchni 1,12 ha (identyfikator działki 143803_2.0017.63/2), nie mającej urządzonej księgi wieczystej. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie, o ile zostanie udowodnione.
34015707
drukuj ogłoszenie