Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Staszowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w gm. Staszów, wsi Grzybów.

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34016006
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Kościuszki 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie do sygn. I Ns 366/19 z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Staszowskiego z udziałem Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie i Gminy Staszów toczy się postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w gminie Staszów, wsi Grzybów, składającej się z działki o nr. ewid. 98/5 o pow. 00,0021, 98/6 o pow. 0,0048 ha i 155/1 o pow. 0,0282 ha.
Sąd wzywa wszystkie osoby, które roszczą sobie jakiekolwiek prawa do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy - licząc od dnia opublikowania ogłoszenia - zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły zasadność swych roszczeń, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w niniejszym postępowaniu.
34016006
drukuj ogłoszenie