Ogłoszenie

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy o umorzeniu postępowania administracyjnego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34015590
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-401 Warszawa
Ulica
Chruściela
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

SzczegółyUD-VIII-WAB.6740.28.2020.JKA Warszawa, dnia 10.06.2020 r.
Signum: 6740.32.2020.JKA
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
Prezydent m. st. Warszawy
zawiadamia
iż w związku z pismem z dnia 05 czerwca 2020 r. dotyczącym wniosku Prezydenta m. st. Warszawy, z dnia 21 lutego 2020 r. reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Decyzją Nr 56/PB/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. umorzone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ulicy Sztukatorskiej na odcinku od ul. Zawodowej do ul. Kordiana",
- na terenie działek ewid. nr 15/10, 15/11, 19/2, 22/12, 22/13, 34/5, 38, 58/1, 58/2, z obrębu 3-09-20,
- na terenie działek ewidencyjnych objętych projektowanym podziałem (w nawiasach numery działek po podziale, w tym tłustym drukiem działki przeznaczone pod inwestycję): 25/7 (25/8, 25/9), 26 (26/1, 26/2, 26/3), 33 (33/1, 33/2), 39 (39/1, 39/2), 42/1 (42/5, 42/6), 46/1 (46/3, 46/4), 51/4 (51/5, 51/6), 52/2 (52/3, 52/4), 57 (57/3, 57/4, 57/5), 63 (63/1, 63/2), 65/3 (65/5, 65/6), 65/4 (65/7, 65/8), 123 (123/1, 123/2), 117 (117/1, 117/2), 119 (119/1, 119/2), z obrębu 3-09-20,
wraz ze związaną z tą budową, koniecznością przebudowy elementów infrastruktury technicznej tj.:
- przebudową sieci elektroenergetycznej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową przyłącza gazowego, na terenie działek ewidencyjnych nr 19/1, 26/1, 42/6, 57/3, 64/11, 123/2 z obrębu 3-09-20,
w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Odwołania od decyzji należy składać bezpośrednio, w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Rembertów, lub za pośrednictwem poczty - Wydział Budownictwa dla Dzielnicy Rembertów, Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, 04-401 Warszawa.
34015590
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: