Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159006
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb., I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I. Ns. 140/20 z wniosku Gminy Miasta Piotrków Trybunalski o stwierdzenie, że wnioskodawca nabył w drodze zasiedzenia własność udziału wynoszącego 1/2 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 79, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5 o powierzchni 0,3501 ha, dla której to nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. założona jest księga hipoteczna rep. hip. 314 Piotrków. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych roszczących sobie prawa do przedmiotowej nieruchomości, a zwłaszcza spadkobierców Leokadii Majcherskiej, aby w terminie 3 miesięcy od chwili ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym bowiem wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie o ile zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie