Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie zgonu Józefa Lauer, ur. 17.06.1890 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34016714
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY-WOLI W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 622/19,
toczy się postępowanie z wniosku Georges Lauer, zamieszkałego w Ashdod, Nahal HaBsor 7 B.P No 3 w Izraelu, o stwierdzenie zgonu Józefa Lauer urodzonego w dniu 17 czerwca 1890 r. w Warszawie, syna Hirsza oraz Rywki z domu Goldberg, ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Chmielnej 122 w Warszawie. Sąd wzywa zaginionego, aby w terminie trzech miesięcy zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznany za zmarłego oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
34016714
drukuj ogłoszenie