Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Świdnik Mały

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159013
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 253/20 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Krzysiaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości:
- położonej w miejscowości Kolonia Świdnik Mały obręb 0010 - Kolonia Świdnik Mały, gmina Wólka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 254 o powierzchni 0,31 ha, pozostającej we władaniu wnioskodawcy.
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie