Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Zambrowie o zasiedzenie prawa własności działki położonej w obrębie Wola Zambrowska

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159014
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Wnioskodawca Jan Orłowski Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 121/20

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 121/20 z wniosku Jana Orłowskiego toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności zabudowanej działki ozn. nr. geodezyjnym 435/2 położonej w obrębie Wola Zambrowska, gmina Zambrów, o powierzchni 0,0773 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoje prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie