Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Sierpcu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Kuski

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159017
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuskach (sygn. I Ns 22/20) o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kuskach z dniem 1 października 2005 roku własności nieruchomości położonej:
- w miejscowości Kuski, gmina Rościszewo, o numerze ewidencyjnym 79, o powierzchni ogólnej 0,17 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.

drukuj ogłoszenie