Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radomsku o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie Janinie Pacek

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159018
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Wnioskodawca Janusz Kowalski - Sąd Rejonowy w Radomsku Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 742/19

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie w sprawie I Ns 742/19 z wniosku Janusza Kowalskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Reginie Janinie Pacek, córce Piotra i Antoniny, ostatnio stale zamieszkałej w Radomsku, zmarłej dnia 16 lipca 2011 roku w Radomsku. Sąd wzywa spadkobierców ustawowych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku przed tutejszym Sądem, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie