Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 1672/18/K toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Bobrzeckim

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34016910
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 1672/18/K toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Bobrzeckim.
Spadkodawca Andrzej Bobrzecki, syn Stanisława i Zofii z domu Pustelnik, urodzony dnia 16 stycznia 1944 roku w Krakowie, a ostatnio zamieszkały w Krakowie przy ul. Piotra Kluzeka 6, zmarł w dniu 2 maja 2015 roku w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34016910
drukuj ogłoszenie