Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Budowa ulicy Żytniej w Ciechocinku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159038
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE
STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 25 maja 2020 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Ciechocinka, ul. Kopernika 19, 87-720, działającego za pośrednictwem Pana Zbigniewa Kaszlewicz reprezentującego „Akroid" Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Budowa ulicy Żytniej wraz z odwodnieniem (od końca nowego asfaltu do al. 700-lecia) w miejscowości Ciechocinek, gmina m. Ciechocinek, obręb m. Ciechocinek obejmująca działki o numerach ewidencyjnych:
w miejscowości:
Ciechocinek
gmina: m. Ciechocinek
nr ewidencji gruntów: 1149, 1150, 2244/1, 2245/1, 2358/1, 2246, 2247/3, 2248/1, 2192/9, 1151, 2192/10, 1155, 1134/5, 2193/1, 2194/2, 2168/3, 2169/14, 2195/2, 2170/2, 2196, 2197/1, 2198/1, 2199, 2173, 2200/1, 2174/1, 2201/7, 2175, 2201/9, 2176/1, 2202/3, 2203/5, 2204/1, 2204/2, 2205/2, 2205/1, 2365, 2179, 2208/7, 2208/5, 2180, 2181, 2359, 2182, 2183, 2209/6, 2209/8, 2210/5, 294/2.
Wniosek obejmuje projekt podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym:
1149 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 1149/1, 1149/2)
1150 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 1150/1, 1150/2)
2246 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2246/1, 2246/2)
1151 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 1151/1, 1151/2)
1155 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 1155/1, 1155/2)
2168/3 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2168/4, 2168/5)
2169/14 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2169/15, 2169/16)
2170/2 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2170/3, 2170/4)
2196 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2196/1, 2196/2)
2199 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2199/1, 2199/2)
2173 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2173/1, 2173/2)
2174/1 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2174/3, 2174/4)
2175 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2175/1, 2175/2)
2176/1 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2176/3, 2176/4)
2204/2 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2204/3, 2204/4)
2205/2 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2205/3, 2205/4)
2365 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2365/1, 2365/2)
2179 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2179/1, 2179/2)
2180 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2180/1, 2180/2)
2181 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2181/1, 2181/2)
2182 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2182/1, 2182/2)
2183 - obręb m. Ciechocinek (działki powstałe po podziale 2183/1, 2183/2)
które w części będą przejęte na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 225, w godzinach 7.30 do 15.30 w dniach pracy Urzędu. W tym samym miejscu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia istnieje możliwość składania uwag i wniosków (znak sprawy: AB.6744.1.2020).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj., Urzędu Gminy Miejskiej Ciechocinek.

STAROSTA ALEKSANDROWSKI
LIDIA ZWIERZCHOWSKA

drukuj ogłoszenie