Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w Nieprowicach i Rudawie, gmina Złota.

świętokrzyskie, Pińczów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34017547
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-400 Pińczów
Ulica
3 Maja 12A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIŃCZOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Pińczowie, w Wydziale I Cywilnym
toczy się w sprawie I Ns 6/20
postępowanie z wniosku Edyty Tarka o stwierdzenie nabycia przez Edytę Tarka, udziału 1/4 we współwłasności przez zasiedzenie nieruchomości
położonych: w Nieprowicach, gmina Złota, powiat pińczowski oznaczonych numerami: 252 o pow. 0,78 ha, 255/1 o pow. 1,21 ha, 747/1 o pow. 0,31 ha oraz położonej w Rudawie, gmina Złota, powiat pińczowski w działce numer 533 o pow. 0,22 ha z dniem 26 stycznia 2019 r., dla których tutejszy Sąd prowadzi księgę wieczystą KI1P/00017278/2.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych oraz spadkobierców Stefana Grzywny, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem ww. nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
34017547
drukuj ogłoszenie