Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza, pod sygn. akt I Ns 667/19 P toczy się postępowanie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34017655
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny
pod sygn. akt I Ns 667/19/P toczy się postępowanie z wniosku Marii Reperowicz o
stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Michale Smolińskim, synu Marcina i Marii, zmarłym w Krakowie w dniu 1 września 2019 roku, ostatnio zamieszkałym w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego 12/128.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w postępowaniu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34017655
drukuj ogłoszenie