Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia, że pod sygn. akt I Ns 48/19 P toczy się postępowanie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34017679
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
zawiadamia, że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 48/19/P z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o
stwierdzenie nabycia spadku po Eugenii Helenie Szczurek, córce Eugeniusza i Heleny Szczurek, zmarłej dnia 13 lipca 2018 roku w Krakowie, przed śmiercią stale zamieszkałej w Krakowie przy ul. Wielickiej 26a/4.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34017679
drukuj ogłoszenie