Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia, że pod sygn. akt I Ns 775/19 P toczy się postępowanie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34017683
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
zawiadamia, że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 775/19/P z wniosku Bogusława Maciejasz, Ewy Maciejasz o
stwierdzenie nabycia na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej przez zasiedzenie nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr KR1P/00123635/3 położonej w Krakowie przy ul. Dobczyckiej 28, składającej się z działki nr 378/1 o pow. 0,0504 ha, obręb 48.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i wykazali własność, w przeciwnym bowiem wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.
34017683
drukuj ogłoszenie