Ogłoszenie

W Wydziale I Cywilnym pod Sygn. akt I Ns 352/20 toczy się postępowanie z wniosku Anny Golec o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Sromowcach Wyżnych

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34017664
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny
pod sygn. akt I Ns 352/20 toczy się postępowanie z wniosku Anny Golec o
uwłaszczenie nieruchomości położonej w Sromowcach Wyżnych, powiat nowotarski, jedn. ewid. Czorsztyn, obręb 0006 Sromowce Niżne,
oznaczonej jako działka ewid. nr 1725/1 powstałej z p.gr.l.kat. 1725/2 z Lwh 167, który utracił moc prawną, i dz. ewid. nr 1730/5 powstałej z p.gr.l.kat. 1730/5 z Lwh 121, który utracił moc prawną.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych: Stanisława Ślęzak, Marii Dziurny, Zofii Dziurny, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34017664
drukuj ogłoszenie