Ogłoszenie

I Wydział Cywilny prowadzi postępowanie pod Sygn. akt I Ns 610/18 o ustalenie dziedziczenia nieruchomości po Annie Kastner

małopolskie, Wadowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34017690
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-100 Wadowice
Ulica
Żwirki i Wigury
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WADOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNYSĄD REJONOWY W WADOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 109/20 toczy się postępowanie
z wniosku Gminy Wieprz przy uczestnictwie Skarbu Państwa, Zbigniewa Dziedzica, Eugeniusza Markowskiego, Edyty Budy, Roberta Budy, Iwony Nizio, Wiesława Legienia, Marii Legień, Marzeny Kasperkiewicz-Siwek, Renaty Żydek, Grzegorza Żydka, Lidii Małysy, Rafała Małysy, Jana Szostaka, Stanisławy Szostak, Izabelli Koniarz, Marka Koniarza, Heleny Budy, Teresy Mamicy, Marii Budy, Ewy Kargol, Zofii Kępy, Marka Markowskiego, Ryszarda Markowskiego, Stanisława Markowskiego, Teresy Markowskiej-Szilder, Jerzego Szilder, Marii Kasperkiewicz, Andrzeja Kasperkiewicza, Stanisława Dybała, Antoniego Dybała, Piotra Dybała, Agaty Stuglik, Wiesławy Szyszki
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia:
- działki nr 5935/4, będącej drogą gminną G000037 Wieprz - Andrychów Wieprz Krakowica, o powierzchni 0,7531 ha, jednostka rejestrowa G18, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1W/00003650/2, która nie była objęta administracyjnym postępowaniem uwłaszczeniowym, dla której w Rejestrze jako władający na zasadach samoistnego posiadania wskazany jest Urząd Gminy Wieprz.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Władysława Szostaka, Joanny Szostak, Józefa Budy o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.
34017690
drukuj ogłoszenie