Ogłoszenie

W I Wydziale Cywilnym pod Sygn. akt I Ns 109/20 tocvzy sie postępowanie z wniosku Gminy Wieporz o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

małopolskie, Wadowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34017694
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-100 Wadowice
Ulica
Żwirki i Wigury
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WADOWICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny prowadzi postępowanie
zarejestrowane pod sygnaturą akt I Ns 610/18, którego przedmiotem jest
m.in. ustalenie porządku dziedziczenia
- w odniesieniu do nieruchomości położonych w Rzeczypospolitej Polskiej - po Annie Kastner z domu Kózka córce Antoniego i Rozalii urodzonej 2 maja 1894 r. w Wilamowicach zmarłej w dniu 12 grudnia 1973 r. w Wiedniu i tam ostatnio stale zamieszkałej.
W skład spadku po wymienionej spadkodawczyni wchodzi udział do 1/4 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach prowadzi księgę wieczystą nr KR2E/00000270/4.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34017694
drukuj ogłoszenie