Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Zambrowie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Filipkowskiej z d. Przychodzeń

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159050
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Wnioskodawczyni Helena Szymborska Sąd Rejonowy w Zambrowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 105/20

W Sądzie Rejonowym w Zambrowie w sprawie I Ns 105/20 z wniosku Heleny Szymborskiej toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Filipkowskiej z d. Przychodzeń (c. Tadeusza i Jadwigi) zmarłej dnia 15 marca 2020 r. w Zambrowie, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Zambrów. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 39 położonego w Zambrowie przy ul. 71 Pułku Piechoty 12. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie