Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie z wniosku Jarosława Suliga o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Skóra

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159055
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie w sprawie I Ns 804/18 z wniosku Jarosława Suliga z udziałem Gminy Miasta Radomska o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Skóra, córce Stanisława i Marii, zawód: nauczyciel, ostatnio stale zamieszkałej w Radomsku, zmarłej 2 stycznia 2017 roku w Radomsku, majątek: wynoszący 1/4 części udział w gruntach obrębu Strzałów oznaczonych w ewidencji numerami: 528, 654, 950, 1210, 1217 oraz wynoszący 1/4 części udział w gruncie obrębu Wygoda oznaczonym w ewidencji numerem 320. Sąd wzywa spadkobierców ustawowych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku przed tutejszym Sądem, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie