Ogłoszenie

Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34018582
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
Wrzosowa
Osoba kontaktowa
STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

SzczegółySTAROSTA KIELECKI
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65/
informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1033 położona w obr. Raków gm. Raków, w celu przeprowadzenia elektroenergetycznej sieci kablowej SN .
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im rzeczowe prawa do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem:
elektronicznej skrzynki podawczej: kancelaria@powiat.kielce.pl,
platformy e-PUAP: /9692uwmtmt/skrytka,
drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.
34018582
drukuj ogłoszenie