Ogłoszenie

Postanowiem Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze zezwolił wnioskodawcy Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowo-Produkcyjnemu Otar sp. z o.o. w likwidacji na złożenie depozytu sądowego.

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34018415
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-069 Zielona góra
Ulica
Pl. Słowiański 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPostanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 roku
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
w sprawie I Ns 51/20
zezwolił wnioskodawcy Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowo - Produkcyjnemu Otar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Zielonej Górze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 54.510,92 zł
tytułem należności powstałych w wyniku podziału kwoty pieniędzy pomiędzy wspólników tej spółki pozostałych po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z uchwałą z 7 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki a przysługującej zmarłemu Sławomirowi Wiśniewskiemu jako wspólnikowi, ostatnio zamieszkałemu w Bukowie, gmina Sulechów;
Jednocześnie ustalono, że w/w kwota ma być wypłacona spadkobiercom Sławomira Wiśniewskiego - na ich wniosek pod warunkiem wykazania uprawnień do spadku po w/w zmarłym, to jest postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym.
Postanowieniem tym ustanowiono również kuratora w osobie radcy prawnego dla nieznanych wierzycieli z miejsca pobytu spadkobierców zmarłego Sławomira Wiśniewskiego;
W związku z tym wzywa się spadkobierców po zmarłym do odbioru depozytu.
34018415
drukuj ogłoszenie