Ogłoszenie

Postanowieniem Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze zezwolił wnioskodawcy Aresztowi Śledczemu w Zielonej Górze na złożenie depozytu sądowego.

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34018416
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Pl.Słowiański 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPostanowieniem z dnia 13 marca 2020 roku
Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
w sprawie I Ns 1513/19
zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w Zielonej Górze na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.992,51 zł, w tym kwoty 4085,00 zł tytułem nagrody rocznej za pełnienie służby w roku 2019 oraz kwoty 4763,80 zł
tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny oraz kwoty 2143,71 zł tytułem ekwiwalentu pieniężnego za 9 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego - świadczeń przysługujących po zmarłym Przemysławie Jędrasik, ostatnio zamieszkałemu w Pyrniku, Gmina Bojadła;
Jednocześnie ustalono, że w/w kwota ma być wypłacona spadkobiercom Przemysława Jędrasika - na ich wniosek pod warunkiem wykazania uprawnień do spadku, to jest postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. W związku z tym wzywa się spadkobierców po zmarłym do odbioru depozytu.
34018416
drukuj ogłoszenie